INFORMUJEME O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI A MARKETINGU

Informujeme Vás tímto, že společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o., se sídlem Teplická 137, IČ 22773908, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31359. (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:

- marketingové cookies (anonymní)
- měřil návštěvnost (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem oprávněného zájmu:

- měření návštěvnosti,
- zobrazování reklamy.

Doba zpracování:

90 dní, pokud tuto dobu neprodloužíte

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovatelem služby Google AdWords a Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovatel služby netmonitor.cz, provozovatelé společností Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR), Korunní 483/89 130 00 Praha 3,IČ: 701 080 05
- Internet BillBoard, a.s., Novoveská 1261/95, 70900, Ostrava, Česká republika, IČ: 25842404
- ARBOmedia s.r.o., Heinemannova 2695/6 ,160 00 Praha 6, IČ: 02332159

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)
Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů