Textový odkaz z patičky / menu

Textový odkaz z patičky

K čemu je určen textový odkaz z patičky a co mi přináší?

Textový odkaz z patičky je určen čistě k posilování pozic ve vyhledávačích Vašeho firemního webu. Naše weby jsou díky své dlouholeté tradici pro vyhledavač kvalitními prověřenými weby a veškeré odkazy na našich webech bere vyhledavač v potaz a přiděluje jim váhu.
Vložením odkazu do patičky získáte tisíce až statisíce odkazů, které vyhledavač zpracovává a bere v potaz. Na klíčová slova uvedená v odkazu vyhledavač Vašemu webu přidělí větší váhu a tím Vás posune ve vyhledavačích výš před ostatní konkurenci.
Odkaz Vám takto přinese návštěvy z vyhledavačů.

Jak by měl odkaz vypadat?

Odkaz by neměl být samostatně stojící, ale měl by být umístěn v jedné větě maximálně o dvou souvětích.

Kde je odkaz umístěn?

Na úvodní straně je odkaz umístěn v bočním panelu. Na všech ostatních podstránkách je odkaz umístěn v patičce.

Textový odkaz z menu

K čemu je určen textový odkaz z menu a co mi přináší?

Textový odkaz je vložen přímo do menu. Takovýto textový odkaz velice příznivě působí na vyhledavače, protože je umístěn v hlavičce stránky. Dále tato forma reklamy tvoří přímé návštěvy a přímé zákazníky. Pokud porovnáváme ceny z hlediska PPC, tak se tato forma reklamy zaplatí jen z kliků a to nepočítáme přínos pro vyhledavače.

Jak by měl odkaz vypadat?

Odkaz v menu smí obsahovat pouze jedno slovo, maximálně dvě krátká slova.

Kde je odkaz umístěn?

Odkaz je umístěn na všech stránkách webu a to v menu. Odkaz je zvýrazněn jinou barvou než všechny ostatní odkazy.

Kontaktní údaje

Portfolio webových serverů provozuje:

Společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o.
Teplická 137, Děčín 405 05
IČ: 22773908
DIČ: CZ22773908

Konstaktní osoba:

Martin Hajna
m. 773 784 218
e. martin.hajna@autokluby.cz